17 lipca 2022

Deklaracja ICOLD

Światowa deklaracja w sprawie bezpieczeństwa zapór Budowa, eksploatacja i utrzymanie zapór wraz z ze zbiornikami, jakie one tworzą, przyniosły ludzkości znaczące korzyści w całej historii. Zapory poprzez magazynowanie wody regulują naturalne jej przepływy, zapewniają korzyści wynikające ze zwiększonej dostępności wody, a także produkcji energii odnawialnej i ograniczają negatywne skutki powodzi i suszy. Niniejszy dokument odnosi się […]

28 czerwca 2022

AKTUALNOŚCI

Spotkanie POLCOLDu W dniu 29 czerwca 2022 planowane jest kolejne spotkanie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór. Po raz pierwszy odbędzie się ono w terenie – przy zabytkowym zespole budowli hydrotechnicznych w Kiczkach Pierwszych koło Cegłowa. Relacja pojawi się na naszej stronie za kilka dni. Kongres Wielkich Zapór w Marsylii 28.05.-03.06.2022 W trakcie pobytu na Kongresie Wielkich […]