23 grudnia 2022

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
TECHNICZNEJ KONTROLI ZAPÓR

Bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych Tematyka Konferencji Prosimy o zgłaszanie referatów, zgodnych z ww. tematyką do Komitetu Organizacyjnego.Referaty będą recenzowane i kwalifikowane do druku w czasopismach: „Energetyka Wodna”, „Gospodarka Wodna”, „Inżynier Budownictwa” i w serii „Monografie IMGW” oraz za dodatkową opłatą w czasopismach „Archives of Civil Engineering” i „Journal of Water and Land Development”.Rejestracja zgłoszeń uczestnictwa rozpocznie […]

17 lipca 2022

Deklaracja ICOLD

Światowa deklaracja w sprawie bezpieczeństwa zapór Budowa, eksploatacja i utrzymanie zapór wraz z ze zbiornikami, jakie one tworzą, przyniosły ludzkości znaczące korzyści w całej historii. Zapory poprzez magazynowanie wody regulują naturalne jej przepływy, zapewniają korzyści wynikające ze zwiększonej dostępności wody, a także produkcji energii odnawialnej i ograniczają negatywne skutki powodzi i suszy. Niniejszy dokument odnosi się […]

28 czerwca 2022

Spotkanie POLCOLDu

29 czerwca br. odbyło się drugie w tym roku spotkanie członków POLCOLDu. Podsumowano udział w kongresie w Marsylii, omówiono sprawy bieżące dotyczące szczególnie kwestii powoływania przedstawicieli POLCOLDu do udziału u komitetach technicznych  ICOLDu jako formalnych reprezentantów Polskiego Komitetu Wielkich Zapór. Podkreślono wagę kontaktów POLCOLDu z polskimi koncernami energetycznymi, spośród których PGE, Tauron i ENEA już […]