23 grudnia 2022

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
TECHNICZNEJ KONTROLI ZAPÓR

Bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych

Tematyka Konferencji

  1. 140-lecie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA
  2. Bezpieczeństwo zapór
  3. Aspekty geotechniczne obiektów hydrotechnicznych
  4. Eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych
  5. Nowoczesne technologie i metody projektowania i monitorowania obiektów hydrotechnicznych
  6. Hydrotransport i składowiska odpadów mokrych
  7. Hydroenergetyka
  8. Rola budowli hydrotechnicznych w kształtowaniu dróg wodnych
  9. Zrównoważony rozwój i wpływ budowli hydrotechnicznych na środowisko
  10. Retencja wody w aglomeracjach miejskich

Prosimy o zgłaszanie referatów, zgodnych z ww. tematyką do Komitetu Organizacyjnego.
Referaty będą recenzowane i kwalifikowane do druku w czasopismach: „Energetyka Wodna”, „Gospodarka Wodna”, „Inżynier Budownictwa” i w serii „Monografie IMGW” oraz za dodatkową opłatą w czasopismach „Archives of Civil Engineering” i „Journal of Water and Land Development”.
Rejestracja zgłoszeń uczestnictwa rozpocznie się 1 października 2022r. za pośrednictwem strony internetowej: www.tkz.is.pw.edu.pl
Promocja firm w formie prezentacji, ekspozycji lub reklamy w materiałach konferencyjnych jest możliwa na odrębnych zasadach.

Patronat

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Marszałek Województwa Śląskiego
Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.a.
Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki I Inżynierii Środowiska

Terminy

31.12.2022 r. – opłata konferencyjna (I termin)
28.02.2023 r. – rejestracja i zgłoszenie referatu
30.04.2023 r. – nadesłanie pełnych tekstów referatów
31.05.2023 r. – opłata konferencyjna (II termin)

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Jan Winter, prof. uczelni


Zastępcy Przewodniczącego:
Mgr inż. Maciej Sieinski
Mgr inż. Andrzej Siudy
Mgr inż. Piotr Śliwiński

Sekretarz:
Dr hab. inż. Agnieszka Dąbska

Członkowie:
Mgr inż. Bartosz Bednarz
Mgr inż. Alicja Budzianowska
Dr inż. Łukasz Kaczmarek
Dr hab. inż. Agnieszka Machowska

Adres komitetu organizacyjnego

Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
Politechnika Warszawska
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: +48 22 234 74 53, fax: +48 22 825 29 92
e-mail: tkz.ibs@pw.edu.pl
strona internetowa: www.tkz.is.pw.edu.pl

Opłata Konferencyjna

przy wpłacie do 31.12.2022 r.2700,– zł (z VAT )
przy wpłacie do 31.05.2023 r.2950,– zł (z VAT )
studenci i osoby towarzyszące1950,– zł (z VAT )


Opłata obejmuje zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w wycieczce technicznej oraz udział w uroczystej kolacji.

Opłata konferencyjna – uczestnictwo online

uczestnictwouczestnictwo + prezentacja referatu
przy wpłacie do 31.12.2022 r.550,– zł (z VAT )850,– zł (z VAT )
przy wpłacie do 31.05.2023 r.700,– zł (z VAT )1100,– zł (z VAT )

Opłata obejmuje udział online, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa i prezentację referatu.
Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa w przypadku nieprzybycia na konferencję, skrócenia pobytu lub nieuczestniczenia online.


Należność płatna przelewem na konto:
Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o.
00-668 Warszawa, ul. St. Noakowskiego 18/20
PL 87 1240 6175 1111 0010 7229 7055
(z dopiskiem: Konferencja TKZ 2023)